ساعات تسویه پایاطبق دستور جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساعات تسویه پایا به یکبار در روزهای کاری و در ساعات 16:30 الی 18:30 انجام می شود.
باتشکر از صبر و بردباری شما عزیزان.

 

برنا پرداخت