راهنمای تایید حساب در برنا پرداختلطفا جهت دریافت آموزش کامل تایید حساب در وبسایت برنا پرداخت لینک زیر را دنبال کنید

 

https://bornapay.com/pages/3/title/account_verification