ساعات خرید تی سیتا  اطلاع ثانوی

جهت خرید  تی سی (TC) لطفاروزهای یکشنبه تاجمعه از ساعت9:00الی 22:00 و روزهای شنبه از ساعت 9:00الی 18:00اقدام کنید

با تشکر

برناپرداخت